lindeskolan_logo

 Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola

Välkommen till Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning, och är fyraårig och frivillig.

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program:

  • Fordonsvård och godshantering
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Samhälle, natur och språk.

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Läs mer om Gymnasiesärskolan på Lindesbergs kommun sida.

Kontakt


Arbetslag

0581-813 37

 

Rektor
Gunnar Stengarn

gunnar.stengarn@lindesberg.se

0581-811 81

 

Studie- och yrkesvägledare
Ann Björklund

ann.bjorklund@lindesberg.se
079-0604522

 

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program
Jennie Anderbert

jennie.anderbert@lindesberg.se

0581-813 75

 

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans individuella program
Ingalill Hansen

ingalill.hansen@lindesberg.se

0581-813 89

 

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta