lindeskolan_logo

 Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola

Välkommen till Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning. Utbildningen är fyraårig och frivillig.

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program:

  • Fordonsvård och godshantering
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Samhälle, natur och språk.

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.


Läs mer om Gymnasiesärskolan på Lindesbergs kommun sida.

Kontakt


Arbetslag

0581-813 37


TF Rektor

Malin Rohde
malin.rohde@lindesberg.se

0581-811 81


Studie- och yrkesvägledare

Jennie Anderbert

jennie.anderbert@lindesberg.se

0581-813 75Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program
Jennie Anderbert

jennie.anderbert@lindesberg.se

0581-813 75


Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans individuella program
Ingalill Hansen

ingalill.hansen@lindesberg.se

0581-813 89


Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta