lindeskolan_logo

 Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Välkommen till Lindeskolans anpassade gymnasieskola.

Lindeskolan anpassad gymnasieskola är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF), pågår i fyra år och är frivillig.

Lindeskolan anpassad gymnasieskola i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program:

  • Fordonsvård och godshantering
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Samhälle, natur och språk.

Det individuella programmet i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.


Läs mer om Lindeskolan anpassad gymnasieskola på Lindesbergs kommun sida.

Ansökningskoder
 

FGFOR-LSS

Anpassad gymnasieskola -
Programmet för fordonsvård och godshantering

HOHAL-LSS

Anpassad gymnasieskola -
Programmet för hälsa, vård och omsorg

HRHOT-LSS

Anpassad gymnasieskola -
Programmet för hotell, restaurang och bageri

IAIND-LSS

Anpassad gymnasieskola -
Individuella programmet

SNSAM-LSS

Anpassad gymnasieskola -
Programmet för samhälle, natur och språk

 

Kontakt


Arbetslag

0581-813 37


Rektor

Malin Rohde
malin.rohde@lindesberg.se

0581-811 81


Studie- och yrkesvägledare

Jonas Cederulf
jonas.cederulf@lindesberg.se
0581-814 12


Specialpedagog inriktning anpassade gymnasieskolans nationella program
Jennie Anderbert

jennie.anderbert@lindesberg.se

0581-813 75


Specialpedagog inriktning anpassade gymnasieskolans individuella program

Åsa Pettersson
asa.pettersson2@lindesberg.se
0581-813 89

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta