lindeskolan_logo

Skolbibliotekets dag - öppet hus på Lindeskolans bibliotek

Skolbibliotekets dag firas i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans bibliotek.

Lindeskolans bibliotek har fått ett hedersomnämnande av Nationella Skolbiblioteksgruppen som utser Årets skolbibliotek. Onsdag 27 oktober firas och uppmärksammas detta när Lindeskolans bibliotek bjuder in till Skolbibliotekets dag för alla som vill veta hur ett bemannat skolbibliotek kan vara ett pedagogiskt stöd för elever och lärare på en skola.

Skolbibliotekets dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden - i år fick Lindeskolan ett av dessa hedersomnämnanden.

14:00-14:30: Jenny Nilsson

Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek

Introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.

14:30-15:00: Josefin Malefelt & Annika Parbring

Skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek

Presentation av Lindeskolans Bibliotek och hur gymnasieskolans bibliotek skulle kunna fungera som kompetens- och resursstöd till grundskolornas bibliotek i Lindesbergs kommun.

15:00-16:00: Politiker, tjänstemän och andra intresserade

Samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken med representanter för barn- och utbildningsnämnd/förvaltning (ansvariga för skolbiblioteken) och tillväxtnämnd/förvaltning (ansvariga för folkbiblioteken) samt andra intresserade.

Politiker som anmält att de kommer delta:

Bengt Storbacka (S)

Magnus Storm (C)

Hans Finckh (V)

Conny Ärlerud (M)

Tjänstemän som anmält att de kommer delta:

Staffan Hörnberg (gymnasiechef)

Kristina Öster (kultur- och fritidschef)

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta