lindeskolan_logo

Rekommen­dationer från 9 februari

2022-02-10


Region Örebro län

Smittskyddsenheten

Denna regionala information kompletterar Folkhälsomyndighetens information till skolverksamheter

Information om covid-19 till skolverksamheter

Pandemin har gått in i en ny fas. De flesta restriktionerna mot covid-19 slutar gälla den 9 februari. Samtidigt sker stora förändringar kring testning och smittspårning. Rekommendationen till den breda allmänheten att testa sig vid symtom på covid-19 upphör, liksom förhållningsregler till de som bor med en smittad. Alla ska fortfarande stanna hemma när de är sjuka.


Den nu dominerande virusvarianten omikron ger generellt mildare sjukdom än tidigare varianter, men är samtidigt mer smittsam vilket medfört att många har haft covid-19 senaste veckorna. Den höga vaccinationstäckningen i befolkningen innebär att de allra flesta har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Detta sammantaget gör att restriktionerna kan avvecklas i samhället.

Smittspridningen av covid-19 är dock fortfarande hög i Sverige och i Örebro län. Individen har även framöver ett ansvar att inte föra smitta vidare.


Från och med 9 februari gäller:

  • Stanna hemma vid symtom Alla rekommenderas stanna hemma och undvika nära kontakt med andra när de är sjuka med symtom som kan vara covid-19. Det gäller även personer som är tidigare vaccinerade eller de som har haft covid-19. Däremot finns inte längre särskilda rekommendationer hur länge man behöver vara hemma vid sjukdom med symtom som kan vara covid-19. Barn och elever såväl som personal kan komma tillbaka till skolan eller förskolan när de känner sig friska.

  • Provtagning Erbjudandet till allmänheten att provta sig med regionens testkit för covid-19, som funnits att hämta ur lådor, upphör. De som fortsatt rekommenderas och erbjuds PCR-provtagning vid symtom är personer som uppmanas via vården, till exempel av sin läkare, att ta prov.
  • Smittspårning i samhället och skolmiljö upphör Smittspårning av hushållskontakter och nära kontakter, inklusive barn och unga i skol- och fritidsmiljö, bedöms inte längre behövas. Skolan behöver därför inte längre hjälpa till med smittspårning eller informera om kända fall av covid-19 i skolmiljön. Inga generella rekommendationer om testning kvarstår för de som är nära kontakter eller bor tillsammans med någon som har covid-19. De som bor med en som har covid-19 behöver inte längre stanna hemma så länge hen är symtomfri och mår bra.


Smittskyddsenhetens informationsblad till vårdnadshavare och elever vid fall av covid-19 i förskola och skola tas bort. 2022-02-09

Fortsätt det allmänna smittförebyggande arbetet i skolan/förskolan

Förskole- och skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar att förebygga smittspridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten. Det är därför viktigt att de allmänna förebyggande åtgärderna för att minska spridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar kvarstår.


Exempel på förebyggande åtgärder:

  • Informera elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: – Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. – Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.


Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta