lindeskolan_logo

Lindeskolans Kulturpris

I Lindeskolans kulturpris går det att tävla i fyra kategorier: ord, bild, ljud och rörelse. Bidragen ska vara av konstnärlig karaktär. I varje kategori utses ett första och ett andra pris som vinner 1000 respektive 500 kr. Tävlingsperioden sker under vårterminen och priserna delas ut i samband med skolavslutningen.


Instruktioner för att delta i tävlingen:

Kategorier:

ORD - novell, dikt, kåseri, drama mm.

BILD - foto, måleri eller installation osv..

LJUD -sång, musik, ljudinstallation etc.

RÖRELSE - dans, film o. dyl.

Bidragen lämnas in på lämpligt format, som länk, fil, papper, bild el dyl. Lämnas till biblioteket eller mailas till gymnasiebiblioteket@lindesberg.se . Bidraget märks tydligt med namn, klass och kontaktuppgifter.

Man får lämna in två (2) bidrag per person och kategori.

Sista inlämningsdag är torsdag 23 maj 2019.


EXPERTIS

En jury bestående av minst tre personer, bestämmer vinnarna.

Inom kategorierna kan expertis komma att höras inför bedömningen.

Juryn förbehåller sig rätten att vid eventuella tveksamheter bestämma lämplig kategori.


Vinnande bidrag kommer att publiceras på skolans sociala medier.

När pristagarna utsetts är det möjligt att hämta sina bidrag på biblioteket. Meddelande skickas ut om detta. Ej avhämtade bidrag sparas till efterföljande höstlov, därefter slängs de.

VÄLKOMMEN med DITT bidrag!

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta