lindeskolan_logo

Info från Polisen till vårdnads­havare

Med anledning av rådande situation i Lindesbergs kommun beträffande spontana bilträffar/spontana cruisingar vill vi nå ut till er föräldrar. Vi ser att många ungdomar och unga vuxna möts på dessa bilträffar och vi, Polis och Fältare i Lindesbergs kommun vill dela med oss vad vi ser och hur vi uppfattar situationen.

Stora samlingar
Vi ser att det är vanligt förekommande att stora samlingar med många personer och fordon träffas på olika platser, framförallt på Mejk­parkeringen, Circle K och Dragracing-rakan på norra industriområdet i Lindesberg.


Höga ljudnivåer
I bilarna ser vi stora ljudanläggningar och musik spelas på mycket hög ljudnivå, både på dessa platser och när bilarna åker runt i Lindesberg. Hög, störande musik spelas ofta, såväl dagtid som sent på nätterna från bilar, ofta centralt och i tätbebyggt område. Då ljudnivåerna är extremt höga innebär det en påtaglig risk för hörselskador. Klagomål från medborgare har ökat markant, personer som inte kan sova på nätterna på grund av den höga musiken som spelas. Att spela musik på hög ljudnivå så att någon blir störd av detta är en brottslig gärning, benämningar på detta är ofredande eller förargelseväckande beteende. Vi ställer oss frågande till syftet och tillåtandet av dessa ljudanläggningar i bilarna?

Alkohol och narkotika
Vi ser att det förekommer mycket alkohol bland våra ungdomar. Vi ser att ungdomar och unga vuxna dricker alkohol utomhus på de platser bilarna står stilla, men även passagerare som dricker alkohol under färd. Vi träffar på berusade minderåriga som druckit alkohol. I dessa miljöer förekommer narkotika. Vi upplever att inställningen till narkotika är liberal hos många ungdomar, vilket oroar oss. Det har förekommit misshandel vid tillfällen då bilträffarna har ägt rum.


Bristande säkerhet
Vi ser många ungdomar och unga vuxna som åker i samma fordon samtidigt, fler än vad som kan tänkas är okej utifrån en säkerhetssynpunkt, då möjlighet till säten och bälten saknas. Vi ser att ungdomar skjutsar andra ungdomar på sina bilars flak, att man väljer att hänga ut genom bilens rutor och takluckor och även att personer hoppar och dansar på bilflak och tak på bilar som står parkerade. Vi ser även en del omdömeslös körning på platser där många personer befinner sig samtidigt. Vi ser att många väljer att inte ha bilbälten i sina A-traktorer. Detta kan få förödande konsekvenser om en krock sker och airbagen löser ut. Att inte ha bilbälte kan också leda till andra allvarliga skador. Vi upplever även att många fordon framförs med högre fart än fordonets tillåtna hastighet, vilket innebär en brottslig handling som benämns som olovlig körning.

Om du som vårdnadshavare har kännedom om detta kan du misstänkas för tillåtande av olovlig körning, vilket kan leda till omhändertagande av ditt körkort.

I en mopedbil är det lag på att använda bilbälte eller hjälm. Trots detta ser vi många ungdomar som åker utan bälten i sina mopedbilar. I en mopedbil är man dåligt skyddad vid en kollision. Detta gör oss oroliga då det varit flera allvarliga olyckor runt om i Sverige.

Dagen efter bilträffarna har ägt rum har resulterat i skadegörelse och mycket nedskräpning med krossat glas och annat skräp. För kännedom vet vi även att många ungdomar från norra länsdelen åker in till Örebro och deltar på bilträffar vid Truckstop. Polis och Fältare inne i Örebro upplever dessa tillställningar som en direkt olämplig miljö för ungdomar att vistas i. Stor oro gäller främst kring vad yngre tjejer kan utsättas för på dessa träffar. Stor oro finns även kring hög alkoholberusning och narkotika.


Engegera dig som förälder
Med ovanstående som utgångspunkt behöver vi alla ta tag i problemet. Vi uppmanar er till att prata med era ungdomar, ge er ut, ta en sväng runt på stan och titta till era ungdomar som befinner sig ute på kvällar och helger. När ni släpper iväg era ungdomar, kolla av vad som ska hända under kvällen. Håll kontakt med era ungdomar under kvällarna för att stämma av hur de mår och vad de gör.

Vi vill att ni kontaktar Polisen och/eller Fältgruppen med tips om kommande bilträffar, fester och annat vi bör känna till. Viktigt att vi får den information vi behöver för att kunna förebygga brottsliga händelser och/eller att någon av våra ungdomar far illa.

Vi vill se fler närvarande föräldrar ute på fältet. Ta kontakt med Fältgruppen så kan vi hänvisa till rätt personer inom föräldragruppen i Lindesberg. I Föräldragruppen kan du som förälder ha kontakt med andra föräldrar kring vad som händer och sker. Vi möter dagligen era ungdomar. Vi har som målsättning att tidigt upptäcka riskbeteenden, riskmiljöer och värnar om barnen/ungdomarna i Lindesbergs kommun. Vi förstår att ungdomarna har ett intresse men när intresset påverkar många medborgare så negativt som det gör nu, så måste vi tillsammans arbeta för att situationen ska bli bättre för alla.

Hälsningar
Henrik Andersson, Claes Lamourin, Johan Andersson
LPO Lindesberg
Lindesbergs kommun
Ungdomspolis Fältgruppen
114 14
076- 725 76 19
076-725 76 20

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta