lindeskolan_logo

Hur länge ska eleven stanna hemma?

Om en elev har symtom eller har varit sjuk i covid-19 är det viktigt att följa de riktlinjer som gäller för hur länge eleven ska vara hemma. Men vad är det egentligen som gäller? Här får du svar utifrån olika situationer.

Barn och ungdomar som visar symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan. Barn från 6 år och uppåt ska ta ett test för covid-19. Det gäller även vid lättare symtom.


Provtagning för covid-19 i Örebro län

Barn som inte har lämnat prov

Barn som är för unga för att lämna prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska sedan minst två dagar.
  • De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dygn sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dygnen.

Under tiden barnet är hemma ska ni undvika att barnet har nära kontakt med personer utanför hushållet. Om barnet har lindriga symtom kvar så som till exempel torrhostta och lätt snuva kan barnet återgå till förskolan och skolan om det har gått sju dagar sen barnet blev sjuk.

Om barnet har testats men väntar på provsvaret

Om ni väntar på barnets provsvar ska barnet stanna hemma till dess att ni har fått svar på testet. Under den tiden ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. Om provsvaret är negativt kan barnet gå till skolan när barnet känner sig friskt igen. Vid ett negativt provsvar kan barnet ha lindriga symtom kvar så som till exempel torrhostta och lätt snuva och ändå återgå till förskolan eller skolan.


Om barnet har covid-19

Om barnet har konstaterad covid-19 ska baret vara hemma tills allt följande gäller:

  • Barnet mår tydligt bättre.
  • Barnet har varit feberfri i minst två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Vissa symtom kan vara kvar efter covid-19

Barnet kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt men ändå vara frisk från covid-19. Barnet kan gå tillbaka till skolan igen när det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst två dygn sedan barnet hade andra symtom.

På 1177 Vårdguidens webbplats finns filmer för barn om corona och covid-19 och ett bildspel på hur det går till att lämna ett test.

Om barnet bor med någon som har covid-19

Barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dygn och undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen med covid-19 lämnade provet.

Barnet behöver inte stanna hemma om något av följande gäller:

  • Barnet har haft covid-19 för mindre än sex månader sedan.
  • Barnet är äldre och därför vaccinerad med två doser och det har gått mer än två veckor sedan sista dosen.

Särskilda förhållningsregler för dig som bor med någon som har covid-19 på 1177 Vårdguidens webbplats

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta