lindeskolan_logo

 Partners och samarbeten

Partners och samarbeten

Collegecertifiering


Teknikcollege

Som en del av Teknikcollege i Örebro län är Lindeskolans Teknikprogram och Industritekniska program kvalitetssäkrade utbildningar där kommunen, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvalitén på tekniska utbildningar.

 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Lindeskolan är lokalt certifierat inom Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivarna inom sjukhusvård, äldre- och handikappomsorg

Organisationen verkar för att kunna möta arbetslivets behov och säkerställa att efterfrågade kompetenser tillgodoses.

UF Ung Företagsamhet

Entreprenörskap är en viktig förmåga att utveckla under gymnasietiden. Därför har vi på Lindeskolan varje år ett stort antal små företag inom ramen för konceptet Ung Företagsamhet. De finns bland annat på Ekonomiprogrammet samt på Bygg- och anläggningsprogrammet.

APL-partners och fadderföretag
BEL-priset och Sparbanksstiftelsen Bergslagen

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta