lindeskolan_logo

Nytt beslut om distans­undervisning

2020-11-13

Information till elev och vårdnadshavare – nytt beslut om distansundervisning

Givet de nya skärpta direktiv som har gått ut och att vi samtidigt har målsättningen att undervisningen trots rådande förutsättningar ska kvalitetssäkras, har Barn- och utbildningsnämnden fattat nedanstående beslut.

Lindeskolan ska temporärt gå över till distansundervisning för samtliga elever under en begränsad period. Beslutet omfattar perioden 16-27 november 2020.


Beslutet innebär att all undervisning läggs över på distans från och med måndag 16 november.

Elever i elevboende och i skolans lägenheter får bo kvar. Lunch och middag kommer att förmedlas via Kulinaren, mer information kommer på måndag. Idrottsträningen under angiven period ska ske på distans.

Pågående APL får fortsätta om inte arbetsgivaren meddelar annat.

I likhet med tidigare får elever och vårdnadshavare möjlighet att ansöka om matersättning via den e-tjänst som vi har använt under den partiella distansundervisningen under hösten. E-tjänsten finns tillgänglig på www.lindesberg.se.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt med att få till en bra distansundervisning och det är därför viktigt att du som elev tänker på följande:

 • Bibehåll samma morgonrutiner som när det är ordinarie undervisning på skolan, dvs gå upp i tid, ät frukost och gör dig redo för en skoldag.

 • Bestämd dig för var du ska sitta och studera. Tänk på att sängen inte är en arbetsplats.

 • Vid varje lektionsstart ska kameran vara påslagen och ljudet avstängt. Tänk på att du enkelt kan ändra din bakgrund till exempelvis ”Oskärpa”.
 • Anslut i god tid till varje lektion enligt schema.

 • Använd hela lektionstiden till att arbeta med dina och gruppens arbetsuppgifter. Se till att i största möjliga mån slutföra uppgifterna innan lektionen är slut.

 • Mellan lektioner är det viktigt att du rör på dig.

 • Förbered lunchmat, förslagsvis dagen innan.

Tänkt på att det är din utbildning och att det är viktigt att du tar ansvar för att lära dig tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare. Sträva efter att ha en dialog med dina lärare och klasskamrater. Under v.48 kommer information om upplägget av undervisning för den resterande tiden av höstterminen. Vi uppmanar er därför att hålla er uppdaterade på SchoolSoft och Lindeskolans hemsida.

LINDESKOLAN 2020-11-13
Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Information inför uppstarten vecka 45

Vårt gemensamma ansvar

Skolledningen och personalen på Lindeskolan har stort fokus och arbetar intensivt för att minimera de negativa effekterna av COVID-19 avseende trygghet, tillit och undervisning för våra elever. Målet är fortsatt att minimera behovet av distansundervisning då vi vet att det innebär en ökad belastning för både elever och personal.

Uppstarten efter novemberlovet kommer att ställa stora krav på att vi alla följer de riktlinjer som gäller om vi ska motverka risken för ökad smittspridning. En rad regioner och områden i Sverige har fått nya och tuffa direktiv mot bakgrund av den snabba smittspridningen. Även i Örebro län är situationen allvarlig. Vi vill därför vädja till personal, elever och vårdnadshavare att vi hjälps åt att följa gällande riktlinjer.

 • Vi stannar hemma vid förkylningssymtom och testar oss för COVID-19 vid misstanke.
 • Vi fortsätter att tillämpa social distansering. Det gäller inte minst i korridorer och i skolans matsal m.m. där det har uppstått anhopningar och korta avstånd.
 • Vi tillämpar stor försiktighet i våra sociala kontakter i skolan och i privatlivet.
 • Vi använder tillgängliga desinfektionsmedel och riktlinjer avseende handhygien etc. för att minska risken för smittspridning

Vi har fått rapport om två konstaterade COVID-19 fall med kopplingar till Lindeskolan i början av novemberlovet. Inget i dagsläget tyder dock på någon ytterligare smittspridning, men vi har stor vaksamhet och följer upp ärendet. Undervisningen kommer att bedrivas enligt plan från och med vecka 45 dvs partiellt på distans för elever i årskurs 2-3 och eleverna i årskurs 1 är på plats hela tiden. Om vi hjälps åt och visar respekt för gällande riktlinjer ökar möjligheterna för oss att hålla skolan öppen.

Med vänlig hälsning

Skolledningen, genom

Staffan Hörnberg

Gymnasiechef/verksamhetschef

Lindeskolan 2020-10-30

Anpassningar avseende COVID-19

Som säkert alla har fångat upp finns det en oro för en ökad smittspridning i samhället nu när gymnasieskolorna ska starta upp i höst. Oron handlar både om ökad trängsel i kollektivtrafiken, men även om risken för smittspridning på våra skolor. I grunden handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och personal.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Lindesberg har nyligen, i likhet med andra kommuner, beslutat att undervisningen får bedrivas både i klassrummet och på distans. Genom beslutet ges Lindeskolan möjlighet att växla mellan undervisning i klassrummet och distansundervisning med hjälp av digitala lösningar.


Hur kommer undervisningen att vara upplagd under den inledande delen av höstterminen 2020?

Vi kommer att växla mellan undervisning på plats i skolan och distansundervisning för årskurs 2-3. Upplägget bygger på att man går en vecka i skolan och studerar på distans en vecka. Detta gäller i första hand fram till novemberlovet. Därefter, om det fortfarande finns behov av smittskyddsskäl, kommer samtliga elever vara involverade i distansundervisningen. Om det uppstår några förändringar avseende rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller om det förekommer smittspridning kommer skolan att anpassa sin verksamhet fortlöpande. Information kommer fortlöpande läggas ut på skolans hemsida och i SchoolSoft.


Upplägg årskurs 2 Upplägg årskurs 3

Vecka

35 Distansundervisning

36 Undervisning på skolan

37 Distansundervisning

38 Undervisning på skolan

39 Distansundervisning

40 Undervisning på skolan

41 Distansundervisning

42 Undervisning på skolan
43 Distansundervisning

Vecka

35 Undervisning på skolan

36 Distansundervisning

37 Undervisning på skolan

38 Distansundervisning

39 Undervisning på skolan

40 Distansundervisning

41 Undervisning på skolan

42 Distansundervisning

43 Undervisning på skolan


Elever på idrottscollege och som bor på elevhem

Eleverna kommer att gå kvar på elevhemmen och i lägenheterna även under veckor med distansunder.

Sammanfattning

Vid sidan av ovanstående anpassning till den rådande situationen kommer eleverna att ha merparten av sin undervisning i hemklassrum. Vi har vidtagit åtgärder så att det finns tillgång till handsprit,
ytdesinfektionsmedel, plasthandskar och separata behållare för papper i samtliga klassrum.

Vidare kommer det att finnas informationsskyltar i skolans lokaler och avståndsmarkeringar i anslutning till skolrestaurangen, cafét och skolbiblioteket. Både skolans ledning och samtlig personal har arbetat hela vecka 33 med frågor rörande anpassningar avseende COVID-19 samt planering inför uppstarten.

Det är oerhört viktigt att vi alla strävar efter en god handhygien, social distansering och att man vid minsta sjukdomssymtom stannar hemma. Elever som tvingas stanna hemma p.g.a av symtom kommer, i de fall där det är möjligt, få delta undervisningen på distans via TEAMS.

Det finns en stark längtan att få komma tillbaka till skolan hos de elever som hade hela sin undervisning på distans under delar av våren, men samtidigt måst vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har som mål att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anvisningar från Skolverket och ytterst från regeringen.


LINDESKOLAN 2020-08-14

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta