lindeskolan_logo

Vad händer efter sportlovet?

2021-02-19


Vad händer efter sportlovet?

Vecka 9

Under vecka 9 kommer vi att ha en behovsprövad partiell distansundervisning som i första hand vänder sig till sårbara elever i behov av stöd, elever på IM-programmet och elever/grupper av elever som behöver genomföra examinationer, praktiska moment etc. Det blir ett liknande upplägg vi hade inledningsvis efter juluppehållet. Därefter fortsätter distansundervisningen enligt nedanstående upplägg.

Vecka 10

Dag/Åk

Åk1

Åk2

Åk3

Måndag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Tisdag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Onsdag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Torsdag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Fredag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Vecka 11

Dag/Åk

Åk1

Åk2

Åk3

Måndag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Tisdag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Onsdag

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Torsdag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Fredag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Vecka 12

Dag/Åk

Åk1

Åk2

Åk3

Måndag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Tisdag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Onsdag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Undervisning i skolan

Torsdag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Undervisning i skolan

Fredag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Undervisning i skolan


Vecka 13

Dag/Åk

Åk1

Åk2

Åk3

Måndag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Undervisning i skolan

Tisdag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Undervisning i skolan

Onsdag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Torsdag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Fredag

Långfredag

Långfredag

Långfredag

 

Om läget förändras avseende smittspridning kan skolledningen komma att fatta beslut med kort varsel angående eventuella förändringar i redovisat upplägg. Om smittspridningen minskar och det allmänna läget förbättras kan det bli aktuellt att låta ett större antal elever få närundervisning redan från vecka 11. Skulle så bli fallet kommer det att genomföras enligt ett likande upplägg som är planerat för vecka 12-13.

 

Med tillönskan om ett trevlig sportlov.

LINDESKOLAN 2021-02-19

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

2021-02-02


Fjärr- och distansundervisning och undervisning på skolan vecka 6-7

Skolledningen har i samråd med Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommit överens om hur den partiella distansundervisningen och närundervisningen på Lindeskolan ska läggas upp under vecka 6-7.


Vi har under den inledande delen av vårterminen tillämpat en försiktighetsprincip och det kommer vi även göra fortsättningsvis. Det bör understrykas att skolledningen fortlöpande kommer att följa upp utvecklingen bl.a. avseende smittspridning i Lindesberg och angränsande kommuner. Om det sker förändringar som väcker
oro kommer skolledningen utan fördröjning att fatta nya beslut rörande den partiella distansundervisningen.

Generellt upplägg för distansundervisningen under v.6 och v.7:

Dag/Åk

Åk1

Åk2

Åk3

Måndag

Undervisning i skolan

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Tisdag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Onsdag

Distans-undervisning

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Torsdag

Distans-undervisning

Distan-sundervisning

Undervisning i skolan

Fredag

Distans-undervisning

Undervisning i skolan

Distans-undervisning


Vi återkommer med information direkt till respektive klass om var de ska vara när ni har undervisning i skolan.

Alternativa upplägg förekommer på vissa yrkesprogram, information kommer från respektive mentor.

Redan inplanerade examinationer/praktiska moment som sker på andra dagar kommer att genomföras enligt tidigare planering.

Detta upplägg är med reservation för att det kan komma ett annat beslut med kort varsel. Därför ber vi er att hålla koll på SchoolSoft så att ni inte missar eventuellt reviderad information.


Lindeskolan 2021-02-02

Med vänliga hälsningar
Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

2020-12-21

Distansundervisning förlängd till 24/1


Vi har med kort varsel tvingats ställa om planerad uppstart av vårterminen. Tanken var att vi skulle få möjlighet att bedriva mer undervisning på plats på skolan, men rådande smittspridning i Sverige har förändrat situationen.

Alla har säkert uppmärksammat att regeringen efter samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att samtliga gymnasieskolor i Sverige ska fortsätta att bedriva fjärr- och distansundervisning fram till den 24 januari 2021. Vi förstår att detta innebär fortsatta utmaningar för både elever och vårdnadshavare. Vi har dock som mål att, i likhet med det vi lyckades med i våras, försöka göra det bästa av situationen. För att möta upp de utmaningar som distansstudierna medför har mentorerna genomfört möten med sina klasser, rektorerna har träffat skolans lokala elevråd, elevhälsan är engagerad m.m.

Vi har fått in många bra idéer och förslag på hur vi kan komma vidare och ytterligare förbättra distansundervisningen och hur vi kan hjälpa elever i behov av stöd. Lärarna, elevhälsan och skolledningen har i samband med studiedagen den 8 december arbetat med de förslag och önskemål som har kommit in och arbetet kommer att fortsätta även den 11 januari. Målmedvetenheten är stor och vi ska göra vårt bästa för att stötta våra fina ungdomar.


Det går dock inte att komma ifrån att det finns en trötthet och en längtan att få komma tillbaka till skolan och givetvis också en oro beträffande betyg etc. både från elevernas och lärarnas sida. Vi kommer därför så långt det är möjligt att försöka hjälpa elever och grupper av elever som har behov att få komma till skolan för att utföra examinationer, få stöd och genomföra praktiska moment. Perioden 12-15 januari kommer dock merparten verksamheten att bedrivas på distans.


Terminen inleds för samtliga klasser den 12 januari kl. 08.40. Uppkoppling sker via TEAMS med mentorerna. Lektioner enligt schema från kl. 09.40.


Avslutningsvis vill vi skicka ett varmt tack till alla elever som har kämpat och slitit under hösten. Vi hoppas att ni får ett fint jullov och att vi kan starta upp vårterminen med ny energi även om det initialt kommer att ske på distans.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
vi på Lindeskolan


Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

2020-12-04

Information till elev och vårdnadshavare – förlängt beslut om distansundervisning gällande perioden 7 december till 6 januari 2021

Beslutet gäller enbart gymnasieelever på Lindeskolan

Lindeskolan kommer givet de direktiv som har gått ut från regeringen och Folkhälsomyndigheten fortsätta att bedriva fjärr- och distansundervisning fram till den 6 januari 2021.

Skolans rektorer har som tidigare fått i uppdrag att i samråd med programsamordnare, lärare och elevhälsan att göra avvägningar om det finns enskilda elever och mindre grupper av elever som behöver komma till skolan för att genomföra examinationer, nationella prov, praktiska moment m.m. De elever som är ute på APL ska fortsätta sin praktik enligt ordinarie schema om inte ansvarig arbetsgivare beslutar annat.

Elever på Idrottscollege erbjuds delvis att få fortsätta sin träning och aktiviteter under skoltid utifrån ett anpassat upplägg för att minska risken för eventuell smittspridning.

Skolrestaurangen kommer att hållas öppen för elever som bedriver närundervisning eller är på plats för enskild undervisning och stöd i skolans lokaler. Elever som läser på distans erbjuds matersättning retroaktivt via kommunens e-tjänst.

Det finns en tydlig ambition på samtliga nivåer i samhället att vi ska få möjlighet att starta upp vårterminen med en väsentligt högre andel undervisning på plats i skolan. Skolledningen följer utvecklingen med stor noggrannhet och vi återkommer vid behov med mer information.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut ger oss ett andrum och en reell möjlighet att skapa förutsättningar för mer närundervisning under våren. Om vi alla hjälps åt att minska smittspridningen och tar ett gemensamt ansvar, kan vi öka förutsättningarna för våra fina elever att klara sina studier trots den utmaning som distansundervisning innebär.

Med vänlig hälsning

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef


2020-11-26

Information till elev och vårdnadshavare – nytt beslut om distansundervisning

Arbetsutskottet i Barn- och utbildningsnämnden i Lindesberg fattade 2020-11-25 beslut om fortsatt distansundervisning på Lindeskolan fram till 13 december 2020.

Beslutet gäller enbart gymnasieelever på Lindeskolan

Lindeskolan kommer givet förlängningen av rådande riktlinjer från Länsstyrelsen i Örebro län fortsätta att bedriva fjärr- och distansundervisning fram till den 13 december. Resterande delen av terminen får vi återkomma till. Barn- och utbildningsnämnden vill invänta om det kommer nya riktlinjer innan de fattar ett nytt beslut.

Skolans rektorer har fått i uppdrag att i samråd med programsamordnare, lärare och elevhälsan att göra avvägningar om det finns enskilda elever och mindre grupper av elever som behöver komma till skolan för att genomföra examinationer, nationella prov, praktiska moment m.m. De elever som är ute på APL ska fortsätta sin praktik enligt ordinarie schema om inte ansvarig arbetsgivare beslutar annat. Vi har goda erfarenheter från slutfasen av vårterminen när vi hade ett likande upplägg.

Elever på Idrottscollege erbjuds att få fortsätta sin träning och aktiviteter under skoltid utifrån ett anpassat upplägg för att minska risken för eventuell smittspridning.

Skolrestaurangen kommer att hållas öppen för elever som bedriver närundervisning eller är på plats för enskild undervisning och stöd i skolans lokaler. Skolledningen följer utvecklingen med stor noggrannhet och vi återkommer vid behov med mer information. Om vi alla hjälps åt att minska smittspridningen och tar ett gemensamt ansvar, kan vi öka förutsättningarna för våra fina elever att klara sina studier trots den utmaning som distansundervisning innebär.

Med vänlig hälsning

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

2020-11-13

Information till elev och vårdnadshavare – nytt beslut om distansundervisning

Givet de nya skärpta direktiv som har gått ut och att vi samtidigt har målsättningen att undervisningen trots rådande förutsättningar ska kvalitetssäkras, har Barn- och utbildningsnämnden fattat nedanstående beslut.

Lindeskolan ska temporärt gå över till distansundervisning för samtliga elever under en begränsad period. Beslutet omfattar perioden 16-27 november 2020.


Beslutet innebär att all undervisning läggs över på distans från och med måndag 16 november.

Elever i elevboende och i skolans lägenheter får bo kvar. Lunch och middag kommer att förmedlas via Kulinaren, mer information kommer på måndag. Idrottsträningen under angiven period ska ske på distans.

Pågående APL får fortsätta om inte arbetsgivaren meddelar annat.

I likhet med tidigare får elever och vårdnadshavare möjlighet att ansöka om matersättning via den e-tjänst som vi har använt under den partiella distansundervisningen under hösten. E-tjänsten finns tillgänglig på www.lindesberg.se.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt med att få till en bra distansundervisning och det är därför viktigt att du som elev tänker på följande:

 • Bibehåll samma morgonrutiner som när det är ordinarie undervisning på skolan, dvs gå upp i tid, ät frukost och gör dig redo för en skoldag.

 • Bestämd dig för var du ska sitta och studera. Tänk på att sängen inte är en arbetsplats.

 • Vid varje lektionsstart ska kameran vara påslagen och ljudet avstängt. Tänk på att du enkelt kan ändra din bakgrund till exempelvis ”Oskärpa”.
 • Anslut i god tid till varje lektion enligt schema.

 • Använd hela lektionstiden till att arbeta med dina och gruppens arbetsuppgifter. Se till att i största möjliga mån slutföra uppgifterna innan lektionen är slut.

 • Mellan lektioner är det viktigt att du rör på dig.

 • Förbered lunchmat, förslagsvis dagen innan.

Tänkt på att det är din utbildning och att det är viktigt att du tar ansvar för att lära dig tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare. Sträva efter att ha en dialog med dina lärare och klasskamrater. Under v.48 kommer information om upplägget av undervisning för den resterande tiden av höstterminen. Vi uppmanar er därför att hålla er uppdaterade på SchoolSoft och Lindeskolans hemsida.

LINDESKOLAN 2020-11-13
Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Information inför uppstarten vecka 45

Vårt gemensamma ansvar

Skolledningen och personalen på Lindeskolan har stort fokus och arbetar intensivt för att minimera de negativa effekterna av COVID-19 avseende trygghet, tillit och undervisning för våra elever. Målet är fortsatt att minimera behovet av distansundervisning då vi vet att det innebär en ökad belastning för både elever och personal.

Uppstarten efter novemberlovet kommer att ställa stora krav på att vi alla följer de riktlinjer som gäller om vi ska motverka risken för ökad smittspridning. En rad regioner och områden i Sverige har fått nya och tuffa direktiv mot bakgrund av den snabba smittspridningen. Även i Örebro län är situationen allvarlig. Vi vill därför vädja till personal, elever och vårdnadshavare att vi hjälps åt att följa gällande riktlinjer.

 • Vi stannar hemma vid förkylningssymtom och testar oss för COVID-19 vid misstanke.
 • Vi fortsätter att tillämpa social distansering. Det gäller inte minst i korridorer och i skolans matsal m.m. där det har uppstått anhopningar och korta avstånd.
 • Vi tillämpar stor försiktighet i våra sociala kontakter i skolan och i privatlivet.
 • Vi använder tillgängliga desinfektionsmedel och riktlinjer avseende handhygien etc. för att minska risken för smittspridning

Vi har fått rapport om två konstaterade COVID-19 fall med kopplingar till Lindeskolan i början av novemberlovet. Inget i dagsläget tyder dock på någon ytterligare smittspridning, men vi har stor vaksamhet och följer upp ärendet. Undervisningen kommer att bedrivas enligt plan från och med vecka 45 dvs partiellt på distans för elever i årskurs 2-3 och eleverna i årskurs 1 är på plats hela tiden. Om vi hjälps åt och visar respekt för gällande riktlinjer ökar möjligheterna för oss att hålla skolan öppen.

Med vänlig hälsning

Skolledningen, genom

Staffan Hörnberg

Gymnasiechef/verksamhetschef

Lindeskolan 2020-10-30

Anpassningar avseende COVID-19

Som säkert alla har fångat upp finns det en oro för en ökad smittspridning i samhället nu när gymnasieskolorna ska starta upp i höst. Oron handlar både om ökad trängsel i kollektivtrafiken, men även om risken för smittspridning på våra skolor. I grunden handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och personal.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Lindesberg har nyligen, i likhet med andra kommuner, beslutat att undervisningen får bedrivas både i klassrummet och på distans. Genom beslutet ges Lindeskolan möjlighet att växla mellan undervisning i klassrummet och distansundervisning med hjälp av digitala lösningar.


Hur kommer undervisningen att vara upplagd under den inledande delen av höstterminen 2020?

Vi kommer att växla mellan undervisning på plats i skolan och distansundervisning för årskurs 2-3. Upplägget bygger på att man går en vecka i skolan och studerar på distans en vecka. Detta gäller i första hand fram till novemberlovet. Därefter, om det fortfarande finns behov av smittskyddsskäl, kommer samtliga elever vara involverade i distansundervisningen. Om det uppstår några förändringar avseende rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller om det förekommer smittspridning kommer skolan att anpassa sin verksamhet fortlöpande. Information kommer fortlöpande läggas ut på skolans hemsida och i SchoolSoft.


Upplägg årskurs 2 Upplägg årskurs 3

Vecka

35 Distansundervisning

36 Undervisning på skolan

37 Distansundervisning

38 Undervisning på skolan

39 Distansundervisning

40 Undervisning på skolan

41 Distansundervisning

42 Undervisning på skolan
43 Distansundervisning

Vecka

35 Undervisning på skolan

36 Distansundervisning

37 Undervisning på skolan

38 Distansundervisning

39 Undervisning på skolan

40 Distansundervisning

41 Undervisning på skolan

42 Distansundervisning

43 Undervisning på skolan


Elever på idrottscollege och som bor på elevhem

Eleverna kommer att gå kvar på elevhemmen och i lägenheterna även under veckor med distansunder.

Sammanfattning

Vid sidan av ovanstående anpassning till den rådande situationen kommer eleverna att ha merparten av sin undervisning i hemklassrum. Vi har vidtagit åtgärder så att det finns tillgång till handsprit,
ytdesinfektionsmedel, plasthandskar och separata behållare för papper i samtliga klassrum.

Vidare kommer det att finnas informationsskyltar i skolans lokaler och avståndsmarkeringar i anslutning till skolrestaurangen, cafét och skolbiblioteket. Både skolans ledning och samtlig personal har arbetat hela vecka 33 med frågor rörande anpassningar avseende COVID-19 samt planering inför uppstarten.

Det är oerhört viktigt att vi alla strävar efter en god handhygien, social distansering och att man vid minsta sjukdomssymtom stannar hemma. Elever som tvingas stanna hemma p.g.a av symtom kommer, i de fall där det är möjligt, få delta undervisningen på distans via TEAMS.

Det finns en stark längtan att få komma tillbaka till skolan hos de elever som hade hela sin undervisning på distans under delar av våren, men samtidigt måst vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har som mål att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anvisningar från Skolverket och ytterst från regeringen.


LINDESKOLAN 2020-08-14

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta