lindeskolan_logo

Lindeskolans Kulturpris 2022

Kulturprisgruppen på Lindeskolan bjuder härmed in till det årliga Kulturpriset. Alla skolans elever, oavsett program, är välkomna att vara med och lämna in bidrag.

I Lindeskolans kulturpris går det att tävla i fyra kategorier: ord, bild, ljud och rörelse. Bidragen ska vara av konstnärlig karaktär. I varje kategori utses ett första och ett andra pris som vinner 1500 respektive 800 kr.

Tävlingsperioden sker under vårterminen och priserna delas ut i samband med skolavslutningen.


Nyhet 2022!

Nu kommer vi att ha en utställning på biblioteket med alla inlämnade bidrag så att alla kan se. Den finns på plats under perioden 10/5 - 10/6. Detta innebär att du i och med din medverkan godkänner att ditt bidrag visas på biblioteket och här på hemsidan (de digitala bidragen).

Instruktioner för att delta i tävlingen:


Kategorier:

ORD - novell, dikt, kåseri, drama mm.

BILD - foto, måleri, skulptur osv.

LJUD - sång, musik, ljudinstallation etc.

RÖRELSE - dans, film o. dyl.


Bidragen lämnas in till biblioteket, om du har ett fysiskt konstverk, eller digitalt till kulturpriset@lindesberg.se . I anmälan anges namn, klass och kontaktuppgifter. Är det en video eller ljudfil du lämnar in så är det viktigt att ljud/bildkvalitet håller tillräckligt hög kvalitet.

Man får lämna in maximalt två (2) bidrag per person och kategori.

Sista inlämningsdag är söndag 8 maj.


EXPERTIS

En jury bestående av minst tre personer, bestämmer vinnarna.

Inom kategorierna kan expertis komma att höras inför bedömningen.

Juryn förbehåller sig rätten att vid eventuella tveksamheter bestämma lämplig kategori. Vinnande bidrag kommer att publiceras på skolans sociala medier.


VÄLKOMMEN med DITT bidrag!

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta