lindeskolan_logo

Lindeskolans Kulturpris

Kulturprisgruppen på Lindeskolan bjuder härmed in till det årliga Kulturpriset. Alla skolans elever, oavsett program, är välkomna att vara med och lämna in bidrag.

I Lindeskolans kulturpris går det att tävla i fyra kategorier: ord, bild, ljud och rörelse. Bidragen ska vara av konstnärlig karaktär. I varje kategori utses ett första och ett andra pris som vinner 1500 respektive 800 kr. Tävlingsperioden sker under vårterminen och priserna delas ut i samband med skolavslutningen (om det inte är möjligt i år, sker det på annat sätt).

Instruktioner för att delta i tävlingen:

Kategorier:

ORD - novell, dikt, kåseri, drama mm.

BILD - foto, måleri eller installation osv.

LJUD - sång, musik, ljudinstallation etc.

RÖRELSE - dans, film o. dyl.

Bidragen lämnas enbart in digitalt genom att maila till kulturpriset@lindesberg.se . I anmälan anges namn, klass och kontaktuppgifter, ev. även material om det är relevant, t. ex. om det är en målning i olja eller akvarell. Det är viktigt att se till att det är tillräckligt bra kvalitet på bidraget för att det ska kunna göras en rättvis bedömning, t.ex. om du fotograferat av en målning eller skulptur. Om det behövs så kan det även vara medföljande detaljfoton. Ange också originalstorlek på ditt verk. Är det en video eller ljudfil du lämnar in så är det viktigt att ljud/bildkvalitet håller tillräckligt hög kvalitet.

Man får lämna in maximalt två (2) bidrag per person och kategori.

Sista inlämningsdag är söndag 16 maj 2021.

EXPERTIS

En jury bestående av minst tre personer, bestämmer vinnarna.

Inom kategorierna kan expertis komma att höras inför bedömningen. Juryn förbehåller sig rätten att vid eventuella tveksamheter bestämma lämplig kategori. Vinnande bidrag kommer att publiceras på skolans sociala medier.

VÄLKOMMEN med DITT bidrag!

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta