lindeskolan_logo

Anpassningar avseende COVID-19

Som säkert alla har fångat upp finns det en oro för en ökad smittspridning i samhället nu när gymnasieskolorna ska starta upp i höst. Oron handlar både om ökad trängsel i kollektivtrafiken, men även om risken för smittspridning på våra skolor. I grunden handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och personal.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Lindesberg har nyligen, i likhet med andra kommuner, beslutat att undervisningen får bedrivas både i klassrummet och på distans. Genom beslutet ges Lindeskolan möjlighet att växla mellan undervisning i klassrummet och distansundervisning med hjälp av digitala lösningar.

 

Hur kommer undervisningen att vara upplagd under den inledande delen av höstterminen 2020?

Vi kommer att växla mellan undervisning på plats i skolan och distansundervisning för årskurs 2-3. Upplägget bygger på att man går en vecka i skolan och studerar på distans en vecka. Detta gäller i första hand fram till novemberlovet. Därefter, om det fortfarande finns behov av smittskyddsskäl, kommer samtliga elever vara involverade i distansundervisningen. Om det uppstår några förändringar avseende rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller om det förekommer smittspridning kommer skolan att anpassa sin verksamhet fortlöpande. Information kommer fortlöpande läggas ut på skolans hemsida och i SchoolSoft.

 

Upplägg årskurs 2 Upplägg årskurs 3

Vecka

35 Distansundervisning

36 Undervisning på skolan

37 Distansundervisning

38 Undervisning på skolan

39 Distansundervisning

40 Undervisning på skolan

41 Distansundervisning

42 Undervisning på skolan
43 Distansundervisning

Vecka

35 Undervisning på skolan

36 Distansundervisning

37 Undervisning på skolan

38 Distansundervisning

39 Undervisning på skolan

40 Distansundervisning

41 Undervisning på skolan

42 Distansundervisning

43 Undervisning på skolan

 

Elever på idrottscollege och som bor på elevhem

Eleverna kommer att gå kvar på elevhemmen och i lägenheterna även under veckor med distansunder.

Sammanfattning

Vid sidan av ovanstående anpassning till den rådande situationen kommer eleverna att ha merparten av sin undervisning i hemklassrum. Vi har vidtagit åtgärder så att det finns tillgång till handsprit,
ytdesinfektionsmedel, plasthandskar och separata behållare för papper i samtliga klassrum.

Vidare kommer det att finnas informationsskyltar i skolans lokaler och avståndsmarkeringar i anslutning till skolrestaurangen, cafét och skolbiblioteket. Både skolans ledning och samtlig personal har arbetat hela vecka 33 med frågor rörande anpassningar avseende COVID-19 samt planering inför uppstarten.

Det är oerhört viktigt att vi alla strävar efter en god handhygien, social distansering och att man vid minsta sjukdomssymtom stannar hemma. Elever som tvingas stanna hemma p.g.a av symtom kommer, i de fall där det är möjligt, få delta undervisningen på distans via TEAMS.

Det finns en stark längtan att få komma tillbaka till skolan hos de elever som hade hela sin undervisning på distans under delar av våren, men samtidigt måst vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har som mål att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anvisningar från Skolverket och ytterst från regeringen.

 

LINDESKOLAN 2020-08-14

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta