lindeskolan_logo

 Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Vad händer vecka 13?

uppdaterad 2020-03-25

Vi är mycket glada att det trots alla utmaningar har fungerat över förväntan sedan verksamheten gick över till distansundervisning. Det är stort fokus på att hitta bra lösningar så att vi kan tillhandahålla en tillfredställande undervisning till alla elever. Av naturliga skäl kommer det att ställas större krav när det gäller personligt ansvar för både lärare och elever, men vi ska göra vad vi kan för att stötta elever som behöver extra hjälp.

Viktigt att känna till

Distansundervisning kommer att genomföras för samtliga elever enligt ordinarie schema från och med 23/3.

Hur går distansundervisningen till?

  • Samtliga lektioner genomförs via SchoolSoft eller Teams
  • Lärarna kommer under lektionstid att finnas tillgängliga vi digitala kanaler
  • Närvaro hanteras via SchoolSoft
  • Alla individuella bedömningar sker via SchoolSoft
  • Lektionsplanering ska finnas tillgänglig på SchoolSoft
  • Teams kommer företrädelsevis att användas som plattform vid genomförandet av lektioner

Skolan kommer att vara stängd från 23/3

  • Lokaler kopplat till gymnasiesärskolan och kulturskolan kommer dock att vara öppna och tillgängliga.
  • Om det föreligger behov att få hämta material kontaktas mentor i första hand.


Sjukanmälan sker enligt ordinarie rutin


Elevhälsans arbete

Elevhälsan kommer att finnas på plats på Lindeskolan tills annat meddelas. För att motverka att elever som mår psykiskt dåligt ska komma till skada, kommer personal från elevhälsan att kalla vissa elever till individuella samtal och stöd. Det handlar i första hand om elever där en personlig kontakt bedöms vara av yttersta vikt. Elevhälsans personal kommer vidare att vara tillgänglig för stöd och hjälp till lärare som känner oro för elever som inte klarar omställningen till distansundervisning eller som av andra skäl inte hänger med i skolarbetet.


Elevhem

För att minska risken för eventuell smittspridning har vi under rådande omständigheter valt att stänga skolans elevhem.


Ej genomförda utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller TEAMS


Nationella prov

Nationella prov ställs in efter beslut från Skolverket

Stödfunktioner stugor m.m.

Eleverna kommer att bli inbjudna via teamkoder som vi förmedlar via SchoolSoft

Information till elever och vårdnadshavare kommer att förmedlas via Lindeskolan.se och SchoolSoft fortlöpande.


Kom ihåg att förbereda lunch innan skoldagen börjar för att du ska hinna med skoldagen, kanske finns det matlåda från dagen innan?

Sammanfattning och en hälsning

Vi vill vi skicka en stor eloge till både personal och elever på Lindeskolan. Det är i kristider som styrkor och svagheter i en organisation blir synliggjorda. De senaste dagarna har präglats av ett enastående ansvarstagande och förhållningssätt till de nya utmaningar vi har ställts inför.

Det finns en positivism, ett driv och ambition att lära nytt och lösa det problem som uppstår. Gång på gång fylls man av positiv energi när man får ta del av allt som händer på skolan och i de olika TEAMEN där elever deltar. Teamkänslan och hjälpsamheten är mer än berömvärt. Samtidigt finns det hela tiden utrymme för skratt och trevlig gemenskap. Kära vänner LINDESKOLAN ÄGER!!!

Lindeskolan 2020-03-25

Staffan Hörnberg
Gymnasiechef

Rutiner i biblioteket på Lindeskolan vid distansundervisning
Undervisning på distans från 2020-03-18
Till elever och vårdnadshavare på Lindeskolan
Information från Lindesbergs kommun om Coronaviruset

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta