lindeskolan_logo

 Elevhälsa

Elevhälsa

Välkommen till Elevhälsan

Välkommen till Elevhälsan. Vi finns i E-huset . Elevhälsan och rektorer träffas regelbundet kring elevers studiesituation.

Vi som arbetar i elevhälsan är:

 

 • kuratorer

• skolsköterskor

• specialpedagoger
• studie- och yrkesvägledare

• trygghetssamordnare

 

Elevhälsan är en del av utbildningen och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vår ledstjärna inom elevhälsan på Lindeskolan är samverkan mellan de kompetenser som behövs för att nå den bästa lösningen för eleven.

Kuratorer
Skolsköterskor
Specialpedagoger
Studie- och yrkesvägledare
Trygghetssamordnare

Kontakt elevhälsoteam

 

Skolsköterskor
Gunilla Petersson
BA, EE, FT, NA, SI, TE,
gunilla.petersson@lindesberg.se
0581-813 20


Ann-Marie Naulén-Lundin
ES, HU, IM, RL, SA,
Ann-marie.naulen-lundin@lindesberg.se
0581-813 49

 

Anneli Sköld
BA, BF, EK, FT, SI, VO
anneli.skold@lindesberg.se
0581-81381

 

Skolläkare
Mare Kvrgic - Träffas efter ök.

 

Kuratorer
Maie Arvidsson
BA, EE, EK, ES, FT, RL, SA, TE,VO
maie.arvidsson@lindesberg.se
0581-813 64, 073 0491364


Charlotta Perselli
BF, IM, SI
charlotta.perselli@lindesberg.se
0581-813 94, 070 6981364

 

Katarina Leskinen
NA, SI, Idrottscollege
katarina.leskinen@lindesberg.se
0
581-81341, 070-780 98 61

 

Skolpsykologer
Lina Ringnander
Tjänstledig

Ungdomskonsulent
Nina Nilsson
IM
nina.nilsson@lindesberg.se
0581-813 65, 070-309 50 77

 

Specialpedagoger
Gunvor Persson
BF, EE, IM, NA, RL, SI, TE
gunvor.persson@lindesberg.se
0581-813 63, 070-283 70 88

 

Pamela Lundholm Bjursbo
pamela.bjursbo@lindesberg.se
BA, EK, ES, FT, HU, SA, VO
0581-813 82, 076- 724 24 56

 

Studie- och yrkesvägledare

Fredrik Nordmark
fredrik.nordmark@lindesberg.se
073-980 17 14


Jessica Olsen-Nordstrom
jessica.olsen-nordstrom@lindesberg.se
0581-81361, 072-0187057
 

Trygghetssamordnare

Mikael Andersson

mikael.sten.andersson@lindesberg.se

0767-257690

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta