lindeskolan_logo

 Schoolsoft support

Schoolsoft support

Om Schoolsoft

Det ska vara enkelt att vara en bra förälder. SchoolSoft är en lärplattform - ett system som ger en samlad inblick i barnens skolvärld. Det gör det lättare att vara en engagerad förälder. På ämnessidorna finns läxor, prov och planeringar för elever. En förenkling och ett stöd för alla helt enkelt. Du kan lätt se ditt schema och få alla förändringar i vår app.

Närvaro

Via appen är det lätt för föräldrarna att föranmäla sitt barn, och läraren ser det direkt när hen tar närvaron. Man vill tidigt se trender och upptäcka om en elev riskerar att få för mycket frånvaro. SchoolSoft ger läraren och skolledningen snabbt en överblick på både grupper och elevers frånvaro.

Kommunikation med hemmet

Det är enkelt för skolan att informera om elevens vardag och en tät dialog ger föräldrarna bättre möjlighet att följa sitt barns utveckling.

Planering av undervisningen

Lärarna kan ha all sin planering samlad i SchoolSoft och välja mellan att jobba med lektionsplanering, veckoplanering eller en grövre planering som sträcker sig över läsåret. Elever och föräldrar ser enkelt vad som planeras i de olika ämnena.

Kontroll över elevens studiesituation

Mentor och skolledare kan på ett enkelt sätt få fram en överblick över elever som ligger i riskzon att inte nå målen i kursen. På en samlad bild visas både närvaro, kursvarningar och extra anpassningar med undervisande lärares kommentarer.

Vanliga frågor

Instruktionsfilmer

Vad är SchoolSoft

Logga in som vårdnadshavare

Så gör du en frånvaroanmälan som vårdnadshavare

Ta del av oanmäld frånvaro

Kontakt

Lindeskolan
Lindesbergs kommun
Nyborgsgatan
711 34 LINDESBERG

0581-810 00
lindeskolan@lindesberg.se

 

 

Följ oss

följ_oss_på_fb
följ_oss_på_insta