Translate site

Ekonomiskt bistånd - försörjningsstöd

Den som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, som också kallas socialbidrag eller försörjningsstöd.

Detta gäller då inkomsterna för att försörja sig själv och familjen inte räcker till och då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Behovet prövas individuellt utifrån den enskildes situation och förutsättningar. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa till din försörjning innan du bedöms ha rätt till ekonomisk hjälp. Om du har egna inkomster reduceras normen med dessa.

Regeringen fastställer varje år en norm som skall gälla för hela landet, sk riksnorm. Regeringen beslutar då hur stort bidrag som olika hushåll kan få.
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Normen består av skäliga kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning samt telefon och TV-avgift
Man har också rätt till kostnader för:
 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening  och arbetslöshetskassa

Du har även möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov som kan vara tillfälliga eller mer långvariga. Det kan gälla tandvård, glasögon mm.

Socialtjänsten får ställa krav på dig. Är du inte arbetsför krävs det att du är sjukskriven. Du som är arbetsför är skyldig att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen samt aktivt söka arbete. Socialtjänsten får också ställa krav på dig att du skall delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisas dig. Tackar du nej kan du gå miste om bidrag eller få ett lägre ersättningsbelopp.

Hur ansöker jag?
Då du vill göra en ansökan om ekonomiskt bistånd skall du först ringa och lämna uppgifter, ett så kallat nybesökssamtal. Efter telefonsamtalet blir du kallad till en handläggare och får komma på personligt besök för en utredning. Här kan du själv beräkna din norm och se om du är berättigad till försörjningsstöd http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provberakninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om den sökande till obehöriga.

Uppdaterad: 2017-09-29 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt

Nybesökssamtal
Telefontid
Måndag, torsdag 13-14

Handläggare
Telefontid
Måndag-fredag kl. 9.30-10

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

0581-810 00 vx