Translate site

Ansökan

Ekonomiskt bistånd

Hit kan du vända dig om dina inkomster för försörjning för dig och familjen inte räcker till och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För mer information se på hemsidan under rubriken "Ekonomiskt bistånd".

Barn och Unga

Du som önskar hjälp i föräldraskapet när det gäller ditt barn eller din ungdom kan diskutera detta med en socialsekreterare på mottagningsgruppen. För mer information om vilket stöd som finns att få se under rubriken "Barn och Unga"

Missbruk och beroendeproblematik

Önskar du hjälp med att sluta dricka eller att prata med någon kring beroendeproblematik kan du ringa en handläggare på Alkohol- och narkotikagruppen (ANG) i kommunen för rådgivning och andra eventuella stödinsatser. För mer information om vilket stöd som finns att få se under rubriken "Alkohol och narkotika"

Samarbetssamtal

Du som är frånskild eller som lever som separerad förälder kan ansöka om samarbetssamtal hos kommunens familjerätt. Det är kostnadsfritt. Där får du hjälp med att komma överens med den andre föräldern när det gäller vårdnad, boende och umgänge kring era gemensamma barn. För mer information se under rubriken "Familjerätt" .

Uppdaterad: 2017-08-24 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt
0581-810 00

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg