Translate site

VO logga

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och Omsorgsprogrammet VO, är programmet för dig som vill arbeta med människor inom såväl vård och omsorg. Du får en bred utbildning, såväl för vidare högskolestudier som för yrkesarbete. På Lindeskolan erbjuder vi både möjligheten att erhålla behörighet för vidare studier eller en yrkesexamen.

Som studerande på VO får du 17 veckor APL ( arbetsplatsförlagt lärande) du får också 1 veckas fältstudier på en medicin- eller kirurgavdelning på Lindesbergs lasarett.

Du har möjlighet att välja mellan två spår:

  • Akutsjukvård
  • Äldre- och handikappomsorg, psykiatri

Inom båda spåren har möjlighet att få högskolebehörighet.

Efter examen har du möjlighet att söka arbete inom t.ex. sjukhusvård, äldreomsorg eller handikappomsorg. Du kan också studera vidare till t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast, socionom eller arbetsterapeut.

Certifirad utbildning

Vård- och omsorgsprogrammet på Lindeskolan är lokalt certifierat inom Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivarna inom sjukhusvård, äldre- och handikappomsorg

Organisationen verkar för att kunna möta arbetslivets behov och säkerställa att efterfrågade kompetenser tillgodoses.

VOC looga

Nu finns Vård- och omsorgscollege Örebro län på Facebook. Här kan du få mer information om utbildning och yrken inom vård och omsorg, samt möjlighet att ställa frågor till Ungdomsinforma-
tören Karin Harbe. Du får alltid snabba svar!

Hur är det att arbeta som undersköterska?

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta som undersköteska kan du läsa två intrvjuer här:

Karinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Daniellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län logga

Uppdaterad: 2018-04-09 

LSK logga

Kontakt

Rektor
Johan Dietrichson
0581-813 42

Programsamordnare
Agneta Sjögren-Ahl
0581-813 36