Translate site

SA logga

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett program för dig som är intresserad av aktuella samhällsfrågor. Du får lära dig hur samhället fungerar på lokal, nationell och global nivå samt hur människors villkor förändrats genom historien. Du får arbeta med hur massmedier och sociala medier styr människors uppfattningar, åsikter och identiteter.

Programmet ger en bra grund för fortsatta studier till många yrken, till exempel polis, psykolog, jurist, socionom, lärare och mediayrken.

Som elev på programmet kommer du få koppla samman
dina studier med samhället genom besök på kommun,
myndigheter och universitet.


Under din utbildning får du också delta i olika studieresor. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig goda kunskaper som är viktiga att ha med sig i livet. Du får träna dig i att tänka kritiskt och söka och värdera olika sorters information, vilket är viktiga kunskaper i ett snabbt föränderligt samhälle.

Inriktningar

 

  • Beteendevetenskap
  • Medier- information och kommunikation
  • Samhällsvetenskap

Läs mer i programbladet


Här är några röster från f.d. elever

Uppdaterad: 2018-10-19