Translate site

SA logga

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är programmet för dig som har tänkt studera vidare efter gymnasiet och är intresserad av ämnen som rör människor och samhälle.

Programmet ger en bred och bra grund för fortsatta studier
till många yrken som till exempel polis, psykolog, journalist, jurist, socionom, lärare eller ekonom.

Även om du inte vet vad du vill göra i framtiden, så ger dig samhällsvetenskapsprogram-
met kunskaper som är viktiga att ha med i livet.

Du kommer att träna dig i att tänka kritiskt, bli bra på att söka, analysera och värdera olika sorters information samt göra egna val, något som blir allt viktigare i det samhälle vi lever i.

På programmet har lärare och elever nära kontakt vilket bidrar till en trygg och utvecklande miljö. Vi arbetar ofta med ämnen i längre block där vi knyter kontakt med det övriga samhället.

Mot slutet av din utbildning kommer du att ha en ”flexibel dag” i veckan, då du själv bestämmer hur du lägger upp ditt arbete. Detta är en mycket bra träning inför studier på universitet och högskola.

Vi erbjuder följande  inriktningar:

Läs mer i programbladet.


Här är några röster från f.d. elever

Uppdaterad: 2018-02-15