Translate site

NA logga

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som är nyfiken på och vill lära dig hur fysik, kemi och biologi förklarar den värld vi lever i. Detta görs i samarbete med matematik, svenska, andra språk och övriga ämnen.

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedelse. Det ska i första hand förbereda för högskolestudier inom naturvetenskap och teknik, men ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

På Naturvetarprogrammet erbjuder vi två inriktningar:

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

NA på Lindeskolan

Vi på Lindeskolan vill stimulera ditt intresse för naturvetenskapliga frågor genom ett laborativt arbetssätt. Inom de naturvetenskapliga ämnena laborerar vi regelbundet i små elevgrupper!

Höstterminen i åk 1 startar vi med introduktionsdagar där vi presenterar ett naturvetenskapligt arbetssätt och rapportskrivning.

I åk 2 genomför vi dessutom ett projekt kallat "Sjön". Detta är en vecka fylld med laboratioener, exkursioner m.m. Veckan innebär även ämnesövergripande studier där utöver naturkunskap, även humaniora ryms.

På Lindeskolans naturvetenskapsprogram arbetar vi målmedvetet med att knyta kontakter utanför skolan. Vi samarbetar bl a med Grimsö forskningsstation (SLU) samt med Örebro Universitet, främst inom ämnena biologi och kemi.

Läs mer i programbladet.

Uppdaterad: 2017-10-20 

LSK logga

Kontakt

Rektor
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Pia Kjellander
0581-813 48