Translate site

IM logga

Yrkesintroduktion

Ibland kan man som elev känna att skolan och studier inte känns helt rätt och att motivationen för att fortsätta med de ämnen man haft under högstadiet inte känns så hög, för dessa elever kan vi erbjuda en mer yrkesinriktad utbildning som till största del bygger på praktik. Som elev är man då inne i skolan en dag/vecka och resten på en arbetsplats som eleven söker tillsammans med sina mentorer utifrån vilket område man kan tänka sig ett framtida arbete.

De studier man har den dag man är i skolan är arbetslivs-relaterade och arbetsorienterande. Inte alltför sällan upptäcker våra YI-elever efter en tid att man kanske behöver t.ex. matte för att bättre klara det arbete man tänkt sig, det är då möjligt att lägga till sådana studie-timmar, framförallt i kärnämnena matte, svenska och engelska.

Uppdaterad: 2013-09-16 

LSK logga

Kontakt

Rektor IM
Per Wernborg
0581-813 17, 070-695 13 17

Programsamordnare
Lena Eriksson
0581-813 97
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion

Ungdomskonsulent
Nina Källgren
0581-813 65 , 070-309 50 77

Rektor IM-SI
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Maria Boström
Eva-Lena Olsson
0581-816 59, 813 22
Språkintroduktionen