Translate site

IM logga

Individuellt alternativ

Inom Individuellt alternativ studerar du som elev för att bli behörig gymnasie-elev men i ett lugnare tempo och här har en elev möjlighet att studera under fler år än ett. Grupperna inom Individuellt alternativ är mindre, i högre grad anpassat till varje individuell elev och stödet är större. Basen i schemat är svenska, matte, engelska, musik, bild, samhällskunskap och idrott man kan i dessa grupper även göra individuella val av ämnen.

Torsdag fm och fredagar har eleverna profil, en mer praktiskt utbildning. För närvarande kan en elev välja mellan profilerna fordon samt bild och form.

Uppdaterad: 2016-10-25 

LSK logga

Kontakt

Rektor IM
Per Wernborg
0581-813 17, 070-695 13 17

Programsamordnare
Lena Eriksson
0581-813 97
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion

Ungdomskonsulent
Nina Källgren
0581-813 65 , 070-309 50 77

Rektor IM-SI
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Maria Boström
Eva-Lena Olsson
0581-816 59, 813 22
Språkintroduktionen