Translate site

IM logga

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen inom IM syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Inom introduktionsprogrammen finns inriktningarna:

  • Individuellt alternativ
  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion

En elev kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven ett studiebevis på den genomförda utbildningen.

Uppdaterad: 2017-08-15 

LSK logga

Kontakt

Rektor IM
Per Wernborg
0581-813 17, 070-695 13 17

Programsamordnare
Lena Eriksson
0581-813 97
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion

Ungdomskonsulent
Nina Källgren
0581-813 65 , 070-309 50 77

Rektor IM-SI
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Maria Boström
Eva-Lena Olsson
0581-816 59, 813 22
Språkintroduktionen