Translate site

IM logga

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen inom IM syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Inom introduktionsprogrammen finns inriktningarna:

  • Programinriktat val - PRIV
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion

En elev kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får eleven ett studiebevis på den genomförda utbildningen.

Programinriktat val - PRIV
På Programinriktat val läser du de ämnen du saknar från grundskolan för att bli behörig för ett nationellt program. Utbildningen riktar sig både mot yrkesprogram och högskoleförberedande program. Du som elev söker utbildningen på gymnasieantagningen. För att vara behörig måste du ha sex betyg med dig: Svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska + tre andra betyg.Eller: Svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska + fyra andra ämnen.

Individuellt alternativ
Fortsatt utbildning mot årskurs nio för dig som har större behov av mindre grupper och särskilt stöd. Utbildningen innehåller även viss praktisk utbildning och kan pågå under mer än ett år. Kan leda till fortsatt utbildning på nationellt program, folkhögskola eller en väg ut i arbetslivet.

Yrkesintroduktion
För dig som känner att ämnesstudier inte är aktuellt just nu. Här får du en mer yrkesinriktad utbildning med praktik som en stor del av din tid. Du har även möjlighet att läsa ämnen mot årskurs nio om du väljer att du vill göra det. Inom ramen för Yrkesintroduktionen kan du även söka en yrkesutbildning, den är för elever som inte är gymnasiebehöriga och finns på Restaurang och Livsmedel, Bygg & Anläggning, El- och energi, Industritekniska samt Fordon & Transport. Dessa utbildningar leder inte till full gymnasiekompetens men du har möjlighet att ta del av programmens yrkeskurser och erhålla ett betygsdokument på slutförda kurser. OBS! Den här utbildningen måste du söka till.

Språkintroduktionen
Språkintroduktionen (SI) är för dig som har ett annat modersmål än svenska och som vill få behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. SI är även till för dig som vill fortsätta studera på folkhögskola eller komma ut i yrkeslivet.

Uppdaterad: 2018-10-25 

LSK logga

Kontakt

Rektor IM
Per Wernborg
0581-813 17, 070-695 13 17

Programsamordnare
Lena Eriksson
0581-813 97
Individuellt alternativ
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion

Ungdomskonsulent
Nina Källgren
0581-813 65 , 070-309 50 77

Rektor IM-SI
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Maria Boström
Eva-Lena Olsson
0581-816 59, 813 22
Språkintroduktionen