Translate site

HU logga

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är en yrkesutbildning för Dig som vill arbeta inom modern industriteknisk produktion. Det är ett yrkesprogram som ger dig stora chanser att få ett arbete direkt efter utbildningen.

Din utbildning sker på Lindeskolan men också i nya och moderna lokaler vid Masugnen. På Lindeskolan läser du de gymnasiegemensamma ämnen men också idrott och hälsa och kurser inom Idrottscollege. Produktionskurserna är förlagda till utbildningscentret Masugnen.

APL

Minst femton veckor av utbildningen är förlagd till företag i närområdet. Din APL (arbetsplatsförlagt lärande) görs till största delen på ett och samma företag, vilket ger stora möjligheter till sommarjobb och anställning efter utbildningen. De färdigheter du som elev utvecklar genom arbetsplatsförlagt lärande är utvecklade och framtagna genom nära samarbete mellan skola och företag.


Inriktningar

På programmet erbjuder vi en inriktning: Produkt- och maskinteknik.
Programfördjupningar finns inom skärande bearbetning, CNC, el, underhåll och svets. Exempel på kurser: CAD/CAM, Datorstyrd produktion 1 och 2, svets grund.


Teknikcollege

Industritekniska programmet är en del av Teknikcollege, vilket betyder att utbildningen är kvalitetsäkrad av Teknikföretagen (teknik- och industriföretag) och att utbildningen har ett nära samarbete med Teknikföretagen i regionen. Som en del av Teknikcollege i Örebro län är Lindeskolans Industritekniska program en kvalitetssäkrad utbildning där kommunen, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvalitén på tekniska utbildningar. Delar av utbildningen förläggs till företag i branchen som också påverkar utbildningens upplägg.


Uppdaterad: 2017-10-20 

LSK logga

Kontakt

Rektor
Andreas Blom
0581-813 91, 070-280 13 91


Programsamordnare
Thomas Esbjörnsson