Translate site

HU logga

Humanistiska programmet

Vi tror att du som söker till humanistiska programmet är intresserad av människor, språk och omvärlden. Många kurser på programmet fokuserar på kommunikation, kultur och historia. Humanistiska programmet är ett studieförberedande program, men det förbereder dig inte bara för universitetet. Genom ämnen som människans språk, kulturhistoria och filosofi tillägnar du dig viktiga kunskaper som rör olika typer av språklig kommunikation, hur vi människor tänker och hur vi lever. I ämnet retorik får du dessutom träna dig i att tala och argumentera inför andra. Vill du ytterligare öka din kompetens kan du till årskurs 2 och 3 välja matematik 2 och 3, psykologi eller något estetiskt ämne.

Efter gymnasiet

När du har gått humanistiska programmet har du inte bara fått betyg – du har blivit bildad. Antagligen kommer du att vilja läsa vidare efter gymnasiet inom områden som till exempel språk, kultur, journalistik, information, turism, juridik, undervisning. Genom dina språkkunskaper har du också stora möjligheter att studera eller arbeta utomlands. Du har fått en stabil grund att stå på, oavsett vad du kommer att göra i framtiden.

Inriktning språk

Inriktningen språk belyser sambandet mellan språk och kultur och ger ett internationellt perspektiv . På denna inriktning läser du två moderna språk, förutom engelska. Du kan välja mellan franska, spanska, tyska, ryska och svenskt teckenspråk. Du läser också latin, där du bland annat lär dig många latinska sentenser och får kunskaper om den romerska och grekiska kulturen. Genom latinstudierna ökar du ditt ordförråd i svenska och engelska, men kunskaper i latin är också till stor hjälp när du studerar andra språk.

Internationalisering

Rom

Alla som går humanistiskt program läser latin och får resa till Rom en gång under studietiden  för att fördjupa sig i antikens språk och kultur.

Spanien

Language is not a hiding place. It is a finding place.

Jeanette Winterson, brittisk författare

Språk är passet till en värld som krymper.

Alexandra Pascalidou, journalist och programledare

Uppdaterad: 2017-09-07