Translate site

Barn- och fritidsprogrammet

I undervisningen används olika arbetssätt som bygger på eget ansvarstagande. Var beredd på att lägga ner mycket arbete om du ska nå goda resultat. För att klara utbildningen krävs ett stort intresse för människor, ett gott uppträdande och en förmåga att ta hänsyn till andra människor och deras behov.

APL, arbetplatsförlagd utbildning ingår som en del i flera av programgemensamma ämnen. Där ges möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Vi på Barn- och fritidsprogrammet har god tillgång till praktikplatser.

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi mycket med utåtriktad verksamhet. Vi arrangerar och leder aktiviteter för olika verksamheter. Det kan vara exempelvis förskola, grundskola, fritidshem, särskola och daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Dess aktiviteter är uppskattade av både elever och de barn och unga som får delta i aktiviteterna.

Går du Barn- och fritidsprogrammet ges du goda möjligheter att utveckla och träna ditt ledarskap i olika miljöer.


Läs mer i programbladet.

Uppdaterad: 2018-09-10 

LSK logga

Kontakt

Rektor
Anna-Maria Borgshed
0581-813 56, 070-528 13 56

Programsamordnare
Nils Söderström
Stina Sundling
0581-813 29