Translate site

Lässtrategier

ATT ARBETA EFFEKTIVT MED FAKTATEXTER

1.Skaffa en överblick över innehållet

Titta några sekunder på varje sida. Finns det faktarutor? Sammanfattningar? Frågor till texten?

2. Läs igenom frågor till texten!

3. Gör en översiktsläsning av hela texten.

Se på bilderna, läs rubrikerna, markerad text, faktarutor och sammanfattningar.

4. Snabbläsning av hela texten. Lyssna-läs gärna texten om det hjälper dig.

Du behöver inte förstå allt!

5. Fördjupad läsning

Stryk under, skriv sammanfattningar. Svara på instuderingsfrågor.