Translate site

Studieteknik

När du pluggar är det viktigt att du har en fungerande studieteknik. Du blir mer effektiv och lär dig mer på kortare tid. Alla är vi olika och därför passar olika lärstilar, tekniker och strategier olika bra för var och en av oss. Det gäller att du hittar de strategier som funkar bäst för just dig.

När du hittat dina egna strategier både när det gäller läsning, planering, struktur och minnestekniker kommer du att få ökad kontroll över din studiesituation och stressen kommer att minska.

 

Lässtrategier

ATT ARBETA EFFEKTIVT MED FAKTATEXTER

1.Skaffa en överblick över innehållet

Titta några sekunder på varje sida. Finns det faktarutor? Sammanfattningar? Frågor till texten?

2. Läs igenom frågor till texten!

3. Gör en översiktsläsning av hela texten.

Se på bilderna, läs rubrikerna, markerad text, faktarutor och sammanfattningar.

4. Snabbläsning av hela texten. Lyssna-läs gärna texten om det hjälper dig.

Du behöver inte förstå allt!

5. Fördjupad läsning

Stryk under, skriv sammanfattningar. Svara på instuderingsfrågor.

 

Manualer för läs- och skrivtjänster

 

Struktur och planering

 

Studieteknikfilmer


Studieteknik - guider, artiklar, tips

Uppdaterad: 2018-10-26