Translate site

Studieteknik

När du pluggar är det viktigt att du har en fungerande studieteknik. Du blir mer effektiv och lär dig mer på kortare tid. Alla är vi olika och därför passar olika lärstilar, tekniker och strategier olika bra för var och en av oss. Det gäller att du hittar de strategier som funkar bäst för just dig.

När du hittat dina egna strategier både när det gäller läsning, planering, struktur och minnestekniker kommer du att få ökad kontroll över din studiesituation och stressen kommer att minska.

Uppdaterad: 2017-02-27