Translate site

Sjukanmälan

Elev

  • Sjukanmälan ska göras varje sjukdag senast kl. 08.40.
  • För omyndig elev ska vårdnadshavare göra sjukanmälan.

Sjukanmälan görs i första hand via Dexter
För att kunna registrera sjukfrånvaro eller se andra uppgifter om er ungdom i Dexter måste ni som vårdnadshavare ansöka om ett konto i Dexter. Se instruktion under menyn Kontohantering i Dexter.

Sjukanmälan via telefon:
Telefonsvarare 0581-813 90, ange namn, klass och personnummer

Om sjukanmälan inte gjorts före första lektionens start får elevn automatisk ogiltig frånvaro för den lektionen, vilket gör att en SMS-avisering skickas till vårnadshavare som så önskat. Korrigering av den ogiltiga frånvaron görs då i efterhand.

​Personal

Sjukanmälan görs till:
Telefon 0581- 813 62 alt via e-post: lsk-vikariesamordning@lindesberg.se

Sjukanmälan görs mellan klockan 07:00-08:00 då telefonen är bemannad.
Om du av olika anledningar inte har möjlighet att kontakta skolan under angiven
tid finns det möjlighet att tala in ett meddelande eller skicka e-postl till
lsk-vikariesamordning@lindesberg.se
OBS! Telefonsvaren och e-posten kollas av fram till kockan 08:00 på morgonen.

Blir du sjuk under arbetsdagen, anmäl företrädelsevis till Marie Jansson eller till
din rektor samt programsamordnare.

Friskanmälan görs till ansvarig rektor eller till Marie Jansson, tel. 0581-813 46.
Om möjligt görs friskanmälan redan dagen innan återinträde i tjänst.


Uppdaterad: 2018-10-02 

LSK logga
dexter_bankid