Translate site

Skola utan gränser

Värdegrunds- och integrationsarbete på Lindeskolan

Bakgrund

Läsåret 2000-2001 startade ett värdegrundsprojekt på Lindeskolan där huvudpunkten var en resa till Auschwitz i Polen. Sedan dess har Lindeskolan genomfört tolv liknande resor. De fyra senaste resorna har dessutom varit en del av ett integrationsprojekt där syftet har varit att integrera skolans alla program, våra nysvenska elever (IM), SFI- elever, lärare från olika stadier, politiker samt föreningar verksamma i Lindesbergs kommun. Projektet och resorna är väl dokumenterade och har varit en viktig reklampelare för Lindeskolan i dess marknadsföring. Svårigheterna har varit att få ekonomiska möjligheter att genomföra projektet. Vi har sökt pengar från olika ställen men också fått ekonomiskt stöd från Lindesbergs kommun.Nutid

Enligt sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden i september 2015 beslutas att projektet Skola utan gränser ska övergå till verksamhet inom gymnasieskolan. Detta begränsar arbetet men säkrar också framtida verksamhet. Gruppen kommer som helhet att bestå av ca 50 personer.

Arbetet kommer att pågå i två år (läsår) där studieresan till Polen genomförs på hösten år två. En mindre studieresa planeras för år ett. Arbetet finansieras genom kommunala medel.

Syftet med verksamheten

Syftet med verksamheten är att integrera och föra samman ungdomar och vuxna från olika delar av vårt samhälle i möten och aktiviteter.

Detta för att motverka antidemokratiska stämningar i vårt samhälle och öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund.

Vi tror på detta arbete och anser att integrationsarbete är viktigt för att fostra våra medborgare till demokratins försvarare .om man dessutom får uppleva vad diktaturer har ställt till med i historien så ger det ännu ett argument för att vi människor faktiskt är ganska lika.

Genomförande

Elever som är intresserade får söka till Skola utan gränser och sedan sker ett urval för att så många olika program som möjligt skall representeras. Politiker från kommunen deltar också. Gruppen, på hela 50 personer, träffas ca 10 gånger under ett år där vi har gemensamma aktiviteter i blandade mindre grupper. Exempel på aktiviteter kan vara matlagning, spela musik, dans, friluftsliv, studiebesök, filmanalys, föreläsning och”lära-känna-övningar”. En förberedelsedag inför studieresan till Auschwitz och redovisningar i grupper efter resan ingår även i arbetet. Vi jobbar i mindre grupper som ofta bibehålls under hela arbetsperioden.

Studieresan

Som en del av verksamheten åker gruppen på en studieresa till Polen i sex dagar där vi upplever och studerar förintelsens platser, ex Auschwitz - Birkenau. Efter resan förbereder grupperna sig för redovisningar. Vi redovisar för Lindeskolan, kommunen,olika finansiärer och övriga intresserade.


 

Arbetsgrupp

Vi är en grupp lärare på Lindeskolan som organiserar och planerar verksamheten. Lillemor Bodman har tid i sin tjänst som pedagogiskt ansvarig. Hon är även guide och reseledare på resan.Nafih Mawlod är ledare som ansvarar för en del av dokumentationen och har en del av sin tjänst i verksamheten. Bertil Jansson är ledare samt ansvarig för ekonomin. Maria Boström är vår kontakt på språkintroduktionen.

Utvärdering av arbetet sker efter varje avslutad verksamhetsperiod. Då redovisar vi även för kommunledning och Lindeskolans personal.

Vi fortbildar oss ca ett par gånger om året hos Svenska kommittén mot antisemitism där vi ingår i ett landsomfattande nätverk av lärare.Nystart för Dig som

  • är elev på Lindeskolan och går i åk 1 eller 2

  • vill delta i ett tvåårsprojekt som innebär:
    samvaro med elever från olika program
    att vi gör studiebesök, diskuterar film, lagar mat m.m.

  • Vill delta i gruppträffar, ca. 7 eftermiddagar/läsår

  • vill göra en studieresa till Auschwitz i Polen

Vill du vara med?

Var? Kulturums Aula,
När? Nästa nystart är ht-2017

Välkommen till ett roligt och spännande projekt!

Lillemor, Nafih, Bertil, Maria​

Uppdaterad: 2016-09-30 

LSK logga

Kontakt

Lillemor Bodman

lillemor.bodman@lindesberg.se
0581-813 72

Nafih Mawlod

nafih.mawlod@lindesberg.se
0581-813 18