Translate site

Projekt och utbyten

Lindeskolan har sedan många år många internationella kontakter, framförallt i Europa. Vi har de senaste åren även rest till Italien, Spanien, Tyskland, Ryssland och Österrike. Att delta i ett internationellt utbyte innebär upplevelser och möten för livet. Oftast bor du som elev i en familj i värdlandet och får själv ta emot gäster i ditt hem när de besöker Sverige.

Skola utan gränser

Skola utan gränser är ett integrations- och värdegrundsprojekt som startade på Lindeskolan år 2000. Vid flera tillfällen har det anordnast resor till fd koncen-trationsläger i Polen för att studera Förintelsen. Projektet går under namnet "Skola utan gränser". Många elever kombinerar resan med sitt projektarbete.


Spanien

Lindeskolan har under flera år tillbaka haft ett utbyte med en skola i Badalona utanför Barcelona. Nu har utbytet tagit ny fart! I september 2014 tillbringade ett femtontal elever från den spanska skolan en dryg vecka hos oss på Lindeskolan. Vårterminen 2015 är det dags för några av våra spanskläsande elever att åka till Spanien.


Tyskland

Restaurang och Livsmedelsprogrammet har ett samarbete tillsammans med Heinrich-Thein-Schule och Albbrecht-Dürer-Volksschule i Hassfurt. Samarbetet är baserat på matkultur och traditioner från respektive länder. Utbytet startades under läsåret 2012-2013 och kommer att bedrivas två år fram​åt.

Industri- och Teknikprogrammet har också ett samarbete med Heinrich-Thein-Schule men då med inriktning mot industri och data. Ett Comeniusprojekt startade ht 2013 och pågår t.om. vt 2015

Frankrike

​Restaurang och Livsmedelsprogrammet har ett samarbete med restaurangskolan i Saint-Chamont om APL i respektive länder.

Uppdaterad: 2016-09-12 

LSK logga