Translate site

Busskort

Alla elever erhåller busskort. Kortet gäller för resor med buss eller tåg i länet, måndag-fredag kl. 04.30-19.00. För tider, se Länstrafikens och SJs turlistor. Borttappat eller ej fungerande kort, kontakta skolexpeditionen/Marie Jansson.

Avgift borttappat kort – 200 kr. Observera att avgiften är höjd från och med detta läsår p g a administrativa kostnader. Har ditt busskort blivit stulet behöver du visa kopia på polisanmälan för att få ett nytt busskort kostnadsfritt

Uppdaterad: 2018-08-27