Translate site

Ishockey logga

Ishockey

Ishockeygymnasiet på Lindeskolan har till syfte att underlätta kombinationen elitidrott - studier.

Vi ger eleverna två träningstillfällen per vecka (Åk1 har tre pass) där vi till stor del är på is men också jobbar med teori, fysik samt ledarskap.

Utbildningen är för både pojkar och flickor där träningen inriktas på att utveckla eleverna på ett individuellt plan så väl ishockeymässigt som fysiskt, psykiskt och socialt. Ansvarig för ishockeygymnasiet är Dan Fredriksson.

Ansökan och antagning

Du måste söka och komma in på ett av Lindeskolans nationella program för att gå ishockeygymnasiet. Du måste dessutom göra en särskild ansökan till Lindeskolans idrottscollege senast 15 februari. Blankett hittar du i högermenyn.

Vi försöker att göra en så heltäckande bedömning som möjligt av Din nuvarande nivå och dina utvecklingsmöjligheter. DU ska vara aktiv ishockeyspelare och ansluten till en lokal förening.

Läs mer in Informationsbladet

Uppdaterad: 2018-11-12 

LSK logga

Kontakt idrottscollege

Rektor
Per Wernborg
0581-813 17, 070-695 13 17

Samordnare Idrottscollege
Mikael Martinsson
0581- 813 05, 070-310 92 43

Ämnesansvarig lärare
Micael Nelson
0581-813 05, 070-289 49 97

Instruktörer/tränare

Dan Fredriksson
076-898 42 97