Translate site

Skolsköterskor

FN:s barnkonvention sätter barnets bästa i första hand, det gör även vi inom medicinska elevhälsan.

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till medicinsk elevhälsa, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Uppdraget är att följa elevernas utveckling, arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Elevhälsans medicinska insats arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Elevernas utveckling mot skolans mål ska stödjas.

Gunilla Peterson
0581-81320

 

Anneli Sköld
0581-81381