Translate site

Kuratorer

Vi kuratorer arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att Du som elev ska få de bästa förutsättningarna för lärande. Elever kommer till oss för samtal för att få stöd och hjälp med till exempel stress, relationer, krishantering, psykiskt mående med mera. Vi pratar även kring studieekonomi.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen är den grund vi utgår ifrån i vårt arbete.

Maie Arvidsson
0581-81364

 

Charlotta Perselli
0581-81394