Translate site

Elevhälsa

Välkommen till Elevhälsan. Vi finns i E-huset . Elevhälsan och rektorer träffas regelbundet kring elevers studiesituation.
Vi som arbetar i elevhälsan är:

  • skolsköterskor
  • kuratorer
  • studie- och yrkesvägledare
  • specialpedagoger

Elevhälsan är en del av utbildningen och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vår ledstjärna inom elevhälsan på Lindeskolan är samverkan mellan de kompetenser som behövs för att nå den bästa lösningen för eleven.

 

Elevhälsohjärta

Uppdaterad: 2018-10-22 

LSK logga

Kontakt elevhälsoteam

Skolsköterskor
Gunilla Petersson
BA, EE, FT, NA, SI, TE,
0581-813 20

Ann-Marie Naulén-Lundin
ES, HU, IM, RL, SA,
0581-813 49

Anneli Sköld
BA, BF, EK, FT, SI, VO
0581-81381

Skolläkare
Mare Kvrgic - Träffas efter ök.

Kuratorer
Maie Arvidsson
BA, BF, EE, EK, FT, RL, SA, TE,VO
0581-813 64

Charlotta Perselli
ES, IM, SI
0581-813 94

Katarina Leskinen
NA, SI, Idrottscollege
0
581-81341, 070-780 98 61

Skolpsykolog
Lina Ringnander
Tjänstledig

Helen Strindhall

Ungdomskonsulent
Nina Nilsson
IM
0581-813 65, 070-309 50 77

Specialpedagog
Gunvor Persson
BF, EE, IM, NA, RL, SI, TE
0581-813 63, 070-283 70 88

Pamela Lundholm Bjursbo
BA, EK, ES, FT, HU, SA, VO
0581-813 82

Dokument

Trygghetsplan 18/19

Handlingsplaner för elevhälsoarbetet 18/19

Länkar

UMO - ungdomsmottagningen

Te och samtycke - film

Nyanlända ungdomars konceptualisering av psykisk ohälsa