Translate site

Länktips och tidningar

Språkportal med 40 lexikon på 27 språk, spel, frasböcker, verbböjningar, frågesporter mm.

En gratistjänst från Sveriges bibliotek där du kan fråga om allt på flera olika språk!

En informationstjänst från Sveriges bibliotekarier inom kategorierna: data-informationsvetenskap, religion, språk, teknik och medicin, litteratur, filosofi och religion, samhällsvetenskaper, naturkunskap och matematik, konst, musik och fritid, historia och geografi.

Här hittar du det mesta om vad energi är i Sverige och i världen.

Opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemsskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Här kan du se rörligt material från 1897-1994, ca 400 filmer; kort- dokumentär- journal och reklamfilm. Sidan är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

Här hittar du material inom svensk forskning; hälsa, kultur, medicin, miljö, naturvetenskap, samhälle och teknik.

En engelskspråkig "faktatank" om global samhällsutveckling. Gapminder är svenskt med bistånd av Karolinska Institutet, Länsstyrelsen i Stockholm.

1996 beslutade riksdagen att ett nationellt sekretariat för genusforskning skulle inrättas. Här hittar du information, forskning mm.

Människans levnadsvillkor i världen.

En interaktiv världsatlas från FN-förbundet och den största databasen med FN-statistik på svenska. Här hittar du också sattelitbilder som visar mänsklig inverkan på jordens miljö. Fakta om världens konflikter mm.

Webbresurs om informationskompetens och informationssökningsprocessen.

Här hittar du länkar till webbplatser som du kan använda i skolarbetet. Du söker på ämnen.

Är en tjänst som länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande webbplatser.

Nätbaserad tidskrift med vederhäftig information, artiklar mm

Systematisk Arrangerad Förteckning av Internet-Resurser från Lunds universitet

En lärresurs inom So-området med granskade artiklar och webbsidor på svenska

Här hittar du det mesta som berör språket. Institutet för språk och folkminnen ansvarar för språkvården i Sverige.

Från SCB (Statistiska Centralbyrån) tillhandahåller statistisk som är opartisk, relevant och baserad på vetenskapliga grunder.

Nyhetstidning innehållande aktuell forskning, debatt samt historiska länkar.

En sida för elever och lärare inom ämnet samhälls-kunskap. MSB (Myndigheten för samhälle och skydd) ansvarar för innehållet.

Arbetar för att utveckla intresset för naturvetenskap och teknik

Litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika.

Uppdaterad: 2016-02-09 

LSK logga

Öppettider

Måndag - Fredag
08.00-16.00

Bibliotekarier

Josefin Malefelt
0581-813 35

Annika Parbring
0581-813 34