Translate site

Infosök - databaser

Författarlexikon. Här hittar du artiklar om ca 4400 författare.

Digitala Vetenskapliga Arkivet tillhandahåller forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 28 lärosäten i Sverige.

Vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på Internet, sk open access

Här hittar du relevant akademisk forskning från hela världen.

Görs av Utrikespolitiska Institutet och innehåller kartor och information om länders geografi, historia, kultur, politik mm. Statistiska jämförelser kan göras.

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från svenska universitet och högskolor.

PMC är ett öppet naturvetenskapligt fulltextarkiv från US National Library of Medicine, National Institutes of Health.

Här hittar du artiklar i fulltext från ca 400 svenska dagstidningar och tidskrifter. OBS! Denna databas kan du även använda hemifrån med hjälp av ditt lånekort.

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

* du får lösenord från bibliotekarie

Uppdaterad: 2017-12-11 

LSK logga

Öppettider

Måndag - Fredag
08.00-16.00

Bibliotekarier

Josefin Malefelt
0581-813 35

Annika Parbring
0581-813 34